Pengertian Tempat Penimbunan Berikat

Pengertian Tempat Penimbunan Berikat

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat?

 

Jawaban :

 

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.